Ocelové protipožární dveře

Časté chyby při výběru a instalaci protipožárních dveří

1. Nekvalitní materiál: Jednou z nejčastějších chyb při výběru protipožárních dveří je nákup dveří vyrobených z nekvalitních materiálů. Tyto dveře mohou být levnější, ale nejsou tak odolné vůči ohni jako dveře vyrobené z kvalitních materiálů. 

2. Není zohledněna dostatečná odolnost vůči ohni: Při výběru protipožárních dveří je důležité zohlednit jejich odolnost vůči ohni. Dveře by měly mít atest, který potvrzuje jejich odolnost vůči ohni. 

3. Nesprávná instalace: I když jsou dveře kvalitní a mají potřebnou odolnost vůči ohni, pokud nejsou správně nainstalovány, nemusí být účinné. Správná instalace je klíčová pro maximální účinnost protipožárních dveří.

4. Špatný výběr závěsů a kování: Závěsy a kování jsou dalšími důležitými částmi protipožárních dveří. Je důležité vybrat ty, které jsou dostatečně odolné a dlouhodobě vydrží.

5. Ignorování pravidelných kontrol a údržby: Protipožární dveře by měly být pravidelně kontrolovány a udržovány, aby byla zajištěna jejich maximální účinnost. Ignorování těchto kontrol a údržby může vést k tomu, že dveře nebudou v případě požáru fungovat správně.

6. Chyba v rozměrech dveří: Někdy může dojít k chybě při měření rozměrů dveří, což může vést k tomu, že dveře nebudou správně pasovat do dveřního rámu.

7. Neuvědomují si, že dveře musí být vždy zavřené: Protipožární dveře fungují tak, že zabraňují šíření ohně tím, že jsou vždy zavřené. Pokud jsou dveře často otevřené, může to znamenat, že v případě požáru nebudou účinné.

Jak správně instalovat protipožární dveře?

Instalace protipožárních dveří vyžaduje odborné znalosti a dovednosti a měla by být prováděna kvalifikovanými odborníky. Zde jsou některé základní kroky:

1. Příprava: Před instalací protipožárních dveří je nezbytné zajistit, že prostor je připraven. To znamená, že dveřní rám a stěny musí být v dobrém stavu a schopny podpořit nové dveře. 

2. Měření: Je důležité správně změřit dveřní otvor a zkontrolovat, zda jsou dveře správné velikosti.

3. Instalace: Protipožární dveře by měly být pevně připevněny k dveřnímu rámu pomocí odolných závěsů. Dveře by měly být také opatřeny odolným kováním a zámkem.

4. Kontrola: Po instalaci by měly být dveře pečlivě zkontrolovány, aby se zajistilo, že jsou správně nainstalovány a fungují správně. Dveře by měly být také pravidelně kontrolovány, aby zůstaly v dobrém stavu.

5. Udržování: Protipožární dveře vyžadují pravidelnou údržbu, aby zůstaly účinné. To může zahrnovat čištění, mazání závěsů a kování a kontrolu na poškození.

Je důležité si uvědomit, že instalace protipožárních dveří je komplikovaný proces, který vyžaduje odborné znalosti a dovednosti. Proto je nejlepší nechat tento úkol na odbornících.

Údržba a péče o protipožární dveře

Protipožární dveře vyžadují pravidelnou údržbu a péči, aby zůstaly účinné a bezpečné. Zde jsou některé tipy na údržbu a péči o protipožární dveře:

1. Pravidelně kontrolovat: Protipožární dveře by měly být pravidelně kontrolovány na poškození. Kontrola by měla zahrnovat ověření, zda jsou dveře pevně uchyceny, zda závěsy a kování jsou ve dobrém stavu a zda dveře správně zavírají a těsní.

2. Čištění: Dveře by měly být pravidelně čištěny, aby se odstranil prach a špína, které by mohly způsobit opotřebení nebo poškození.

3. Mazání: Závěsy a kování by měly být pravidelně mazány, aby byly plynule pohyblivé a aby se předešlo jejich opotřebení.

4. Opravy: Pokud je na dveřích vidět jakékoliv poškození, je důležité je co nejdříve opravit. To může zahrnovat výměnu poškozených závěsů nebo kování, opravu trhlin nebo deformací na dveřích nebo výměnu celých dveří, pokud je to nutné.

5. Udržování atestu: Dveře by měly mít platný atest, který potvrzuje jejich odolnost vůči ohni. Atest by měl být pravidelně obnovován podle pokynů výrobce nebo odborníka na protipožární bezpečnost.

6. Vždy zavřené: Protipožární dveře by měly být vždy zavřené, aby mohly v případě požáru účinně zabraňovat šíření ohně. 

Nakonec je vždy dobré se poradit s odborníkem nebo výrobcem dveří, abyste se ujistili, že děláte vše pro udržení svých protipožárních dveří v bezpečném a účinném stavu.

Kam dále? Přečtěte si článek na téma ocelové dveře a jejich vlastnosti ↓

OCELOVÉ DVEŘE A JEJICH VLASTNOSTI

V tomto článku se dozvíte o vlastnostech ocelových dveří, které nabízíme