Ocelové protipožární dveře

Projekt

Optimalizace svařování ve výrobním programu firmy Petr Boháč Skomelno

Naše firma realizuje v roce 2020 projekt Optimalizace svařování ve výrobním programu firmy Petr Boháč Skomelno, který je financován z prostředků a díky podpoře Evropské unie.

Název programu:

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo výzvy:

01_18_215

Název výzvy:

Inovační vouchery – IV. výzva

Název projektu:

Optimalizace svařování ve výrobním programu firmy Petr Boháč Skomelno

Registrační číslo projektu:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0021209

 

Díky podpoře Evropské unie prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj jsme v programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost mohli realizovat projekt Optimalizace svařování ve výrobním programu firmy Petr Boháč Skomelno (CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0021370), jehož rozpočet je 395.000,- Kč bez DPH, přičemž naše společnost obdržela 75% dotaci ve výši 296 250,- Kč.

Cílem projektu je posouzení a optimalizace procesu svařování společnosti Petr Boháč – B&B kovovýroba. Svařování představuje hlavní výrobní proces firmy a cílem projektu je nastavit proces svařování tak, aby splňoval přísné evropské normy z pohledu jakosti a kvality svařovaných konstrukcí, primárně pak bezpečnostních protipožárních dveří, které představují jeden z hlavních výrobních artiklů společnosti.

Naše společnost si velice váží této pomoci Evropské unie děkuje za její podporu při svém inovačním úsilí.

Kontaktní formulář

ZMĚNA CENÍKU

Vážení obchodní partneři,

K úpravě cen nás vede nekontrolovatelné a skokové zdražování materiálových vstupů, ke kterému dochází opakovaně od konce loňského roku. Protože v současné době nedokážeme predikovat, jak se ceny ocelí, především pozinkovaných plechů a ocelových profilů, budou dále vyvíjet, nelze ani dnes vydávané nové ceny garantovat dlouhodobě.

V závislosti na cenách vstupních materiálů budeme ceníky aktualizovat, a v případě, že by došlo k významnému snížení cen vstupních materiálů, dojde poměrně i ke zlevnění našich výrobků.

Ceny, které jsme pro Vás zpracovali v cenových nabídkách ve starých cenách zůstávají v platnosti 30 dnů. Pokud budete objednávat zboží později, vyžádejte si před objednáním aktualizaci ceny.

Petr Boháč
Jednatel firmy