Ocelové protipožární dveře

Normy

Firma BB kovo již třetí desetiletí vyvíjí, vyrábí a dodává na trh ocelové dveřní uzávěry a jejich doplňky a vybavení. Jedná se o obyčejné i speciální uzávěry, které podléhají přísným kritériím, danými závaznými, ale i doporučenými právními předpisy a normami.

Všechny dveřní uzávěry jsou zkoušeny podle
ČSN EN 1026 – Okna a dveře – Průvzdušnost
ČSN EN 1027 – Okna a dveře – Vodotěsnost
ČSN EN 12211 – Okna a dveře – Odolnost proti zatížení větrem
ČSN EN 947 – Dveře s otočnými křídly – Stanovení odolnosti proti svislému zatížení
ČSN EN 948 – Dveře s otočnými křídly – Stanovení odolnosti proti statickému kroucení
ČSN EN 949 Okna, dveře, rolety a okenice, lehké obvodové pláště – Stanovení odolnosti proti nárazu měkkým a těžkým tělesem
ČSN EN 950 – dveřní křídla – Stanovení odolnosti proti nárazu tvrdým tělesem

Požární, požárně kouřotěsné a kouřotěsné dveřní uzávěry jsou zkoušeny, klasifikovány a certifikovány podle
ČSN EN 1634-1: 2015 Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování – Část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken
ČSN EN 1634-3 Zkoušení požární odolnosti dveřních uzávěrových sestav – Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů
ČSN EN 15269-1: 2017 Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN 15269-2:2016 Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 2: Požární odolnost ocelových závěsových a otočných dveřních sestav
ČSN EN 15269-20: 2010 Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 20: Kouřotěsnost závěsových a otočných ocelových, dřevěných dveřních sestav a prosklených dveřních sestav v ocelovém rámu
ČSN EN 13501-2:2017 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení
§5 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.
ČSN EN 14351-1+A2: 2018 Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1: Okna a vnější dveře
Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS („CPR“)

Bezpečnostní uzávěry jsou zkoušeny a certifikovány dle certifikačního postupu NBÚ, Příloha 1.2 podle
ČSN EN 1627:2012 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Požadavky a klasifikace
ČSN EN 1628+A1:2017 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při statickém zatížení
ČSN EN 1629+A1:2017 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při dynamickém zatížení
ČSN EN 1630+A1:2017 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o vloupání v rozsahu
Certifikáty technického prostředku Národního bezpečnostního úřadu podle §46 Zákona č. 412/2005 o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

Vzduchově neprůzvučné uzávěry jsou zkoušeny podle
ČSN EN ISO 10140-2 Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí – Část 2: Měření vzduchové neprůzvučnosti

Ověření a zkoušky byly provedeny podle § 17 odst. 3 písm. D) zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva v platném znění (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona (dále jen “vyhláška“).

Ověření požárních ocelových dveří BB ADORY OP IV dle norem ČSN EN 1522/2000 a ČSN EN 1523/2000 pro požadavky třídy FB2

Kontaktní formulář

BBkovo ikona 30 let

30 let na trhu

BBkovo ikona na míru

výroba na míru

BBkovo ikona komplexní řešení

komplexní služby

BBkovo ikona 5 let certifikace

certifikace