Ocelové protipožární dveře

Značení protipožárních uzávěrů

V dnešním příspěvku vám představím nejen to, co je třeba vědět o protipožárních uzávěrech, ale také jak na nich rozpoznat různé symboly a značky.

Představte si svůj domov jako pevnost bránící vás a vaše blízké před nebezpečím vnějšího světa. Zdi slouží jako ochrana před vetřelci a nepřáteli, ale co když váš nepřítel není člověk? Co když jsou to plameny požáru? Je potřeba chránit pevnost i zevnitř, proto tu máme protipožární dveře.

Protipožární dveře mají za úkol zabránit šíření ohně mezi jednotlivými místnostmi či objekty. Aby mohly tento úkol splnit, musely projít řadou zkoušek a zkušebních testů. Takovým „pasem odvahy“ prošly i jejich značky, které nám poskytují důležité informace o jejich vlastnostech a účelu.

Značení protipožárních uzávěrů se může zdát na první pohled trochu zapeklitý.

Začneme u základního značení, které naleznete na každých protipožárních dveřích. Jedná se o symbol „EI“, který je doplněn číslem udávajícím dobu bránící šíření požáru. Tohoto času mohou být hodnoty 15, 30, 45, 60, 120 nebo dokonce i více minut. Tato čísla představují jakousi hradbu naší
pevnosti – čím vyšší je hodnota, tím déle dokáže bránit šíření ohně.

Děle tu máme symbol „EW“, který je doplněn číslem udávajícím dobu omezující šíření požáru. Tohoto času mohou být hodnoty 15, 30, 45, 60, 120 nebo dokonce i více minut.

 Také si možná všimnete symbolu „SC“. (S – schopnost snížení / zabránění prostupu kouře či zplodin, C – automatické zavírání dveří do rámu). Vyskytuje se na kouřotěsných protipožárních dveřích a její přítomnost je velmi důležitá – kouř totiž mnohdy představuje stejně velké nebezpečí jako
samotné plameny.

 Je-li součástí protipožárních dveří požární nebo kouřové těsnění, je značeno symbolem .

 Nesmíme opomenout zmínit druhy konstrukce, týkající se hořlavosti a materiálu.

DP1 – ocelové dveře z nehořlavých materiálů, které nezvyšují intenzitu požáru v požadované době odolnosti

DP2 – dveře zhotovené z hořlavých i nehořlavých materiálů, které nezvyšují intenzitu požáru v požadované době odolnosti 

DP3 – dřevěné dveře, které zvyšují v požadované době intenzitu požáru.

 

Nechybějícím prvkem na každých protipožárních dveřích je štítek s informacemi o výrobci, certifikaci a dalšími údaji. Tyto informace nám poskytují ujištění o tom, že naše pevnost je chráněna kvalitním a ověřeným produktem.

Když budete příště procházet kolem protipožárních dveří, zamyslete se nad tím, jak velký význam mají tyto malé symboly. Každé značení skrývá před námi svůj vlastní příběh o odvaze a schopnostech bránit nás před plameny požárů. Ať už jsme kdekoli – ve školách, nemocnicích nebo obchodních centrech – můžeme být vděčni za tuto neviditelnou ochranu, která nám díky protipožárním dveřím a jejich značení dává
pocit bezpečí.

 Doufám, že jsme vám přiblížili tuto zajímavou problematiku tak, abyste si uvědomili její důležitost a při pohledu na protipožární dveře viděli víc než jen obyčejný kus nábytku.

 

protipozarni znaceni Kreslici platno 1